MILL, JOHN STUART

John Stuart Mill (1806-1873), filòsof, economista i polític, és un dels representants de l'utilitarisme moral clàssic. Si bé la seva principal aportació filosòfica va ser la lògica dels mètodes inductius (Sistema de la lògica), ha influït enormement amb la seva filosofia política i social, que va centrar en el concepte de llibertat (Sobre la llibertat). Pensador liberal, nega el dret de l'estat a interferir en la vida privada, i defensa la llibertat en totes les formes: civil, política, social i econòmica.

Libros de MILL, JOHN STUART 7 libros.


EL SOMETIMIENTO DE LA MUJER

EL UTILITARISMO

BENTHAM

SOBRE LA LIBERTAD

DE LA LIBERTAD

TRES ENSAYOS SOBRE LA RELIGIÓN

ENSAYO SOBRE LA LIBERTAD