LOWELL, ROBERT

Robert Lowell (Boston, 1917 ? Nova York, 1977). Poeta nord-americà. Es formà a la Universitat de Harvard. Encara que Life Studies (1959) és la seva aportació més magistral, impressionà des del seu primer recull, The Land of Unlikeness ('La terra de la dissemblança', 1944) on, com en els seus volums següents, empra formes tradicionals. Palesa tant en les formes tradicionals com en el vers lliure un gran domini d'imatges i de ritme. La crítica es dividí amb The Dolphin (1973) i For Lizzie and Harriet (1973), així com amb el recull que aparegué poc abans de la seva mort, Day by Day (1977); fou unànime, però, en els elogis a For the Union Dead (1964) i Notebook 1967-68 (1969), així com en les seves versions molt lliures de poetes clàssics (en especial Catul) recollides a Imitations (1961).


Libros de LOWELL, ROBERT 4 libros.

PALABRAS EN EL AIRE

POESÍA COMPLETA (VOL. 1) 1946-1967

APUNTES BIOGRÁFICOS Y OTROS POEMAS

POESÍA COMPLETA - 2


PALABRAS EN EL AIRE

POESÍA COMPLETA (VOL. 1) 1946-1967

APUNTES BIOGRÁFICOS Y OTROS POEMAS

POESÍA COMPLETA - 2